Senast föregående Evenemang

Båtiläggning med kran den 25 maj

Båtiläggning med kran sker lördagen den 25 maj. Tiden är som vanligt lite preliminär men kring lunch är nog kranbilen på plats. Viktigt att alla är förberedda, båtarna på kärror iordningställda och att vi är klara när kranbilen kommer. Kontaktpersoner är ansvarig: Petter Kalkback 070 3910900 och assisterande; Bernt Pettersson 070 7226225

Kallelse till styrelsemöte den 17 maj

Vi behöver stämma av lite inför säsongstart varför vi kallar till ett styrelsemöte den 17 maj, kl. 18.00 i Klubbhuset vid hamnen. Bifogad kallelse se nedan: Agenda styrelsemöte 20240517

Båtutkörning ur båtladan den 11 maj och båtiläggning med kran den 25 maj

Vi kommer att ha båtutkörning ur båtladan med samtliga båtar den 11 maj. Vi ber att samtliga som har båten i vinterförvaring medverkar. Avsikten är att vi på det sättet kan få fram båtarna lite tidigare i år, för de som vill lägga i själva, förbereda och göra iordning båten inför båtiläggning. Båtiläggning med kran […]