Medlem

För dig som är medlem

Innehållsförteckning

Här kan du som är medlem i Vikarbyns båtklubb hitta information rörande det mesta angående båtklubben och ditt medlemsskap.

Frågor om gällande ditt medlemskap eller avgifter vänligen kontakta oss på epost nedan:

Frågor gällande medlemskap: medlem@vikarbybatklubb.se

Frågor gällande avgifter: ekonomi@vikarbybatklubb.se

Övriga frågor: info@vikarbybatklubb.se

Frågor gällande camping: camping@vikarbybatklubb.se eller andreas_mull@live.se

Fastställda avgifter 2024

Båtklubbens avgifter för 2024

Klubbens stadgar

Logga in på Båtunionens hemsida för att se schema för vaktplikt samt administrera dina kontaktuppgifter och information om din båt.

Årsmötesprotokoll

Ange ditt lösenord för att ta del av våra årsmötesprotokoll.

Styrelsemötesprotokoll

Ange ditt lösenord för att ta del av våra styrelsemötesprotokoll.

Trivselregler

Trivselregler för båtplatser och hamnanläggning.

Inloggning till Svenska Båtunionen (BAS)

Logga in på Båtunionens hemsida för att se schema för vaktplikt samt administrera dina kontaktuppgifter och information om din båt.

Vaktplikt

Du som medlem är skyldig att sitta båtvakt. Om du inte har möjlighet att vara båtvakt finns möjlighet att betala en avgift om 800 kr. För mer information om våra fastställda avgifter vänlige se faställda avgifter längst upp.

Arbetsplikt

Här klickar du på länken för att fylla i din arbetsattest, dvs det arbete du gjort i enlighet med din arbetsplikt. Vänligen fyll i korrekta uppgifter för den som utfört arbetet.

Ändring av adress, telefon, e-post och båtförändringar

Ev. förändring av medlems adress-, telefon, mailuppgifter respektive båtförändringar ska varje medlem själv hantera under sin egen inloggning i BASlogin och under sina egna medlemsuppgifter. Därtill att man inte själv klarar av detta eller har inloggning så bör först och främst inloggning ordnas genom att kontakt med jonas Ajger eller Kent Lövgren tas, via mail till Medlemsansvarig, medlem@vikarbybatklubb.se . Sedan bör ändringen inte vara något större problem, men om problemet ändock kvarstår så kan uppgifterna som skall ändras skickas via mail till Medlemsansvarig, medlem@vikarbybatklubb.se .

Båtplatser

Här nedan ser du samtliga båtplatser, dess aktuella ägare samt kontaktuppgifter.

Uppsägning av båtplats eller medlemskap

Ev. uppsägning av medlemskap/båtplats skall ske snarast till Medlemsansvarig, tfn 073-510 25 44 eller medlem@vikarbybatklubb.se

Campingplatser

Här nedan ser du samtliga våra campingplatser, dess aktuella ägare samt kontaktuppgifter.