Sektioner

Ansvarsområden

Vi har ett stort intresse bland våra medlemmar att tillhöra någon arbetssektion i syfte att utveckla klubbens verksamhet såväl som att göra sin arbetsplikt. Nedan framgår de ansvarsområden som vi i dagsläget har och de personer som aktivt medverkar i dessa grupper. Är det så att du som medlem önskar tillhöra någon grupp kontakta gärna ansvarig person så får du även ökad gemenskap i klubben.

Markanläggningar, markarbeten, vägar, pir och hamnområde:

Ansvarig: Gösta Persson 070 6445643

Övriga medverkande i arbetsgruppen: Fredrik Öhrnell, Jon Abrahamsson, Joel Snikås, Joakim Pellas.

Vi söker ytterligare frivilliga medverkande i denna grupp, för intresse kontakta sektionsansvarig.

Bryggor och byggnader:

Ansvarig: Anders Ås 070 6268885

Övriga medverkande i arbetsgruppen: Kjell Berggren, Anders Sundström, Mattias Dahl, Stefan Ek, Magnus Backlund, Hans Norin. Joakim Pellas.

Vi söker ytterligare frivilliga medverkande i denna grupp, för intresse kontakta sektionsansvarig.

Elarbeten:

Ansvarig: Jesper Eskils 070 1470494, inkl jourhavande.

Vi söker även en frivillig jourhanvande assistent för elarbeten, vid intresse kontakta ansvarig.

Rörarbeten, vatten, avlopp och toaletter:

Ansvarig: Ulf Back 072 0627571, inkl jourhavande.

Övriga medvkerkande i arbetsgruppen: Roger Andersson och Fredrik Kjellberg 072 0627579 (jourhavande assistent).

Målararbeten:

Vi söker ansvarig för dessa arbeten, kontakta Kent Lövgren vid intresse för detta ansvarsområde.

Nybyggnationer: Styrelsen som även delar ut projektansvarig för varje investeringsprojekt.

Vakt och arbetsplikt:

Ansvarig: Jonas Ajger 073 5102544

Klubblokal ansvar:

Berit Forsell och Birgitta Lagestam 070 6724346

BAS båunionens administrativasystem samt medlemsregister, båtplatser m.m:

Ansvariga: Jonas Ajger 073 5102544 och Kent Lövgren 070 5720025

Faktureringsansvar samt kundreskontra:

Jonas Ajger 073 5102544 och Kent Lövgren 070 5720025

Hemsida/IT:

Ansvarig Kent Lövgren 070 5720025

Reklamskyltar och försäljning, ansökningar av bidrag m.m:

Ansvariga: Christer Blank 070 6079791 och Kent Lövgren 070 5720025

Tankstationsföreståndare:

Per Lindberg 073 6195030 och assisterande Anders Sundström 072 2289358

Miljöansvarig:

Bernt Pettersson 070 7226225

Utflykter, Festkommitté:

Berit Forsell, Lars Hammar 070 2250901 och Birgitta Lagestam 070 6724346

Utprickning:

Mats Målare 070 5206528

Hamnkapten:

Annelie Steger Engholm 070 6687205 och Jeppe Engholm 070 6408423 med assistens av Jon Abrahamsson 070 3480299

Campingsektion:

Ansvarig: Andreas Mullborn 070 6273588

Övriga medverkande i sektionen: Birgitta Lagestam 070 6724346, Lars Hammar 070 2250901

Marknadsaktiviteter, övriga aktiviteter för föreningen för att skapa inkomster, marknader osv:

Ansvarig: Dick Sandberg, 072 7293320

Båtupptagning, båtiläggning, vinterförvaring samt båtladan:

Ansvarig: Petter Kalkback 070 3910900

Assisterande: Bernt Pettersson 070 7226225

Solcellsanläggning:

Ansvarig och jouransvarig, Thomas Malbeck 070 5923777

Bastuflotte:

Anvarig: Jeanette Harkén 070 6894049

Representant i Dalarnas Båtförbund:

Ansvarig: Saknas, vi söker intresserad medlem för denna fråga.

Representant i Siljans Båtförbund:

Ansvarig: Mats Målare, 070 5206528