Styrelsen

Kontaktuppgifter

Styrelsen för Vikarby båtklubb, är ideellt arbetande entusiaster som engagerar sig för klubbens bästa och i utvecklingen av området. Har du någon fråga eller vill kontakta någon av våra ledamöter så framgår deras kontaktuppgifter och funktioner i styrelsen nedan:

Styrelsen:

Kent Lövgren, vice ordförande, sekreterare
Annelie Steger Engholm, hamnkapten
Jon Abrahamsson, vice hamnkapten

Suppleant:

Revisor

Valberedning: