Styrelsemöte den 14 december

Styrelsen har sammanträde den 14 december, separat kallelse med dagordning skickas ut till styrelsen inför mötet.

Dela inlägget: