Senast föregående Evenemang

Båtiläggning med kran den 25 maj

Båtiläggning med kran sker lördagen den 25 maj. Tiden är som vanligt lite preliminär men kring lunch är nog kranbilen på plats. Viktigt att alla är förberedda, båtarna på kärror […]

Kallelse till styrelsemöte den 17 maj

Vi behöver stämma av lite inför säsongstart varför vi kallar till ett styrelsemöte den 17 maj, kl. 18.00 i Klubbhuset vid hamnen. Bifogad kallelse se nedan: Agenda styrelsemöte 20240517