Senast föregående Evenemang

Till alla er som medverkat i arbetet med reparationerna av C-Bryggan

Styrelsen vill visa sin uppskattning till alla som ställde upp på de arbetshelger som vi genomfört i april och maj månad nu inför båtiläggningen 2024. Utan er hjälp hade det troligen inte blivit någon båtsommar för de flesta av våra medlemmar. Den 30 maj klockan 19.00, så bjuder vi tillsammans med Bistro Apan alla dessa […]

Båtiläggning med kran den 25 maj

Båtiläggning med kran sker lördagen den 25 maj. Tiden är som vanligt lite preliminär men kring lunch är nog kranbilen på plats. Viktigt att alla är förberedda, båtarna på kärror iordningställda och att vi är klara när kranbilen kommer. Kontaktpersoner är ansvarig: Petter Kalkback 070 3910900 och assisterande; Bernt Pettersson 070 7226225

Kallelse till styrelsemöte den 17 maj

Vi behöver stämma av lite inför säsongstart varför vi kallar till ett styrelsemöte den 17 maj, kl. 18.00 i Klubbhuset vid hamnen. Bifogad kallelse se nedan: Agenda styrelsemöte 20240517