Styrelsemöte

Vikarby Båtklubb Amorins Väg 4, 795 70, Dalarna, Sverige

Styrelsemöte för Vikarby båtklubb den 11 oktober kl. 18.00 Agenda 

Styrelsemöte den 14 december

Styrelsen har sammanträde den 14 december, separat kallelse med dagordning skickas ut till styrelsen inför mötet. Här hittar du förslag till agenda: Agenda

Styrelsemöte den 16 februari 2024

Vikarby Båtklubb Amorins Väg 4, 795 70, Dalarna, Sverige

Styrelsen har sammanträde den 16 februari 2024 med förberedelser inför kommande årsmöte, separat kallelse med dagordning skickas ut till styrelsen inför mötet. Här hittar du förslag till agenda för mötet: länk till agenda Bilaga 1 Årsredovisning 2023 till styrelsen, se länk Bilaga 2 Uppdrag och förtroende val inför årsmötet 2024, se länk Bilaga 3 Sektioner […]

Årsmöte den 22 mars 2024 i Vikarbyns Bystuga kl. 18.00

Bäste medlem Nu är det dags för årsmöte igen. Vi har en fortsatt fin utveckling i vår båtklubb och ser gärna att du kommer till årsmötet. Våra förberedelser är goda inför mötet som sker den 22 mars 2024 i Bystugan Vikarbyn kl. 18.00. Vi från styrelsen sida ser fram mot en fortsatt positiv anda och […]

Styrelsemöte den 4 april, kl. 18.00

Ja då var det dags för den nyvalda styrelsen att ha sitt första styrelsemöte inför kommande sommarsäsong. OBS! Plats är Backlunds boende. konferensrummet  Tid är torsdag den 4 april kl. 18.00 - 20.00 Se bifogade agenda, länk.

Helgplanering för kommande arbetshelger

Vi har mycket arbete som skall ske innan båtiläggning denna säsong. Vi planerar därför arbetshelger i slutet av april och början av maj. Beroende på vädret och islossningen så kan vi i dagsläget inte fastställa riktigt men vi ber er planera in arbetshelger den 27-28 april och den 4-5 maj månad. Förhoppningsvis beroende på islossningen […]

Arbetsdag med reparationer

Som ni alla säkerligen förstått och tagit del av i media så har vi stora problem att få ihop alla reparationer som behöver göras inför kommande sommar. C-Bryggan måste totalrenoveras, och återställas med bommar, ångbåtspiren behöver repareras, isättningsbryggan behöver repareras, bastuflotten repareras osv.. Ja listan kan göras lång. Vi önskar att samtliga skulle kunna lägga […]

Båtutkörning ur båtladan den 11 maj och båtiläggning med kran den 25 maj

Vi kommer att ha båtutkörning ur båtladan med samtliga båtar den 11 maj. Vi ber att samtliga som har båten i vinterförvaring medverkar. Avsikten är att vi på det sättet kan få fram båtarna lite tidigare i år, för de som vill lägga i själva, förbereda och göra iordning båten inför båtiläggning. Båtiläggning med kran […]

Kallelse till styrelsemöte den 17 maj

Vi behöver stämma av lite inför säsongstart varför vi kallar till ett styrelsemöte den 17 maj, kl. 18.00 i Klubbhuset vid hamnen. Bifogad kallelse se nedan: Agenda styrelsemöte 20240517

Båtiläggning med kran den 25 maj

Båtiläggning med kran sker lördagen den 25 maj. Tiden är som vanligt lite preliminär men kring lunch är nog kranbilen på plats. Viktigt att alla är förberedda, båtarna på kärror iordningställda och att vi är klara när kranbilen kommer. Kontaktpersoner är ansvarig: Petter Kalkback 070 3910900 och assisterande; Bernt Pettersson 070 7226225

Till alla er som medverkat i arbetet med reparationerna av C-Bryggan

Styrelsen vill visa sin uppskattning till alla som ställde upp på de arbetshelger som vi genomfört i april och maj månad nu inför båtiläggningen 2024. Utan er hjälp hade det troligen inte blivit någon båtsommar för de flesta av våra medlemmar. Den 30 maj klockan 19.00, så bjuder vi tillsammans med Bistro Apan alla dessa […]