Båtupptagning 23 september

Vikarby Båtklubb Amorins Väg 4, 795 70, Dalarna, Sverige

Preliminärt beroende på hur vattnet i Siljan Sjunker så beräknas båtupptagning med kran ske den 23 september. Observera att detta datum snabbt kan ändras om inte vattnet sjunker undan eller att det kommer ytterligare skyfall med regns som föranleder till att vattennivån ökar i Siljan. Vattennivåerna kan ses på https://www.vattenreglering.se/ , under mätvärden och vattenstånd framgår …

Båtupptagning 23 september Läs mer »

Styrelsemöte

Vikarby Båtklubb Amorins Väg 4, 795 70, Dalarna, Sverige

Styrelsemöte för Vikarby båtklubb den 11 oktober kl. 18.00 Agenda